Αρχές διοίκησης και οργάνωσης


B5 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / PRINCIPLES OF ADMINISTRATION AND ORGANIZATION (Υποχρεωτικό: σε όλες τις κατευθύνσεις / Compulsory: in all  directions)

Νικόλαος Πολύζος, Καθηγητής / Nikolaos Polyzos, Professor

https://socadm.duth.gr/author/npolyzos/, npolyzos@socadm.duth.gr

e-class: https://elearning.socadm.duth.gr/moodle/

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της Διοίκησης και Οργάνωσης. Με το μάθημα επιχειρείται η παρουσίαση της «Επιστήμης της Διοίκησης» ως εφαρμοσμένης επιστήμης. Η ιστορική προσέγγιση της βαθμιαίας συγκρότησης της Διοίκησης επιτρέπει την κατανόηση της συνεχούς διευρύνσεως του διοικητικού πεδίου έως τη σύγχρονη εποχή. Κοινό αντικείμενο μελέτης είναι το διοικητικό φαινόμενο και οι μέθοδοι διοίκησης. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση της οργανωμένης προσπάθειας διοίκησης που κατατείνει στην επίτευξη ορισμένων κοινών σκοπών, μέσω του Σχεδιασμού, της Οργάνωσης, του Συντονισμού και του Ελέγχου.

Περίγραμμα μαθήματος:

Ι. Εισαγωγή – Σχολές

Μάνατζμεντ και Μάνατζερ

Περιβάλλον Μάνατζμεντ

Ιστορική Ανασκόπηση

ΙΙ. Σχεδιασμός και Οργάνωση

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Δομή και Κουλτούρα Αλλαγών

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΙΙΙ. Συντονισμός και Έλεγχος

Ηγέτης και Επικοινωνία

Άτομα και Ομάδες – Παρακίνηση

Λειτουργίες και Έλεγχος.

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει:
(α) να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις έννοιες της διοίκησης και οργάνωσης, τις βασικές αρχές και σχολές της διοίκησης, το περιβάλλον και τα συστήματα μάνατζμεντ.

(β) να περιγράφουν ένα οργανωμένο σύστημα και μια οργανωτική δομή μιας υπηρεσίας, για να είναι αποδοτική η χρήση των πόρων, με έμφαση στους ανθρώπινους.

(γ) να είναι σε θέση να αναφέρονται στη κουλτούρα αλλαγών, στην ηγεσία και την επικοινωνία.

(δ) να διαθέτουν τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να παρακινηθούν άτομα και ομάδες, σε βασικές λειτουργίες, με τελική έμφαση στον έλεγχο και την αξιολόγηση.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση θεμάτων ή ασκήσεων στο τέλος του εξαμήνου (100%).

Κατά περίπτωση σχετική εργασία (προηγείται σχετική ανακοίνωση).

Bιβλιογραφία:

Βασική:

Πολύζος Ν., 2014, Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

Robbins S., Decenzo D., Coulter M., 2012. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αρχές και Εφαρμογές, Εκδ. Κριτική, Αθήνα

Κτιστάκη, Σ. 2009. Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη. εκδ. Παπαζήση

Πρόσθετη:

Chevallier, J., 1993. Διοικητική Επιστήμη. εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

Παυλοπούλου, Π., 1983. Μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης. εκδ. Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή

Μακρυδημήτρη, Α., 2004. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων. εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα

Κούρτη, Κ., 1983. Ιστορία των διοικητικών θεωριών. Αθήνα
Οι παρουσιάσεις μαθημάτων διατίθενται στη βάση δεδομένων του τμήματός μας από «προπτυχιακά / ηλεκτρονικά μαθήματα»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *