Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής


Z5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / FOREIGN POLICY ANALYSIS (Υποχρεωτικό: Πολιτική Επιστήμη / Compulsory: Political Science)

Σωτήριος Σέρμπος, Επίκουρος Καθηγητής /  Sotirios Serbos, Assistant Professor

https://socadm.duth.gr/author/sermpos/, sermpos@socadm.duth.gr

website: https://socadm.duth.gr/courses/ανάλυση-εξωτερικής-πολιτικής/

e-class: https://eclass.duth.gr

Αντικείμενο και περιγραφή μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση των διαφορετικών κριτηρίων, παραγόντων και μοντέλων που προσδιορίζουν τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Η κατανόηση των σύνθετων διαδικασιών που προηγούνται της λήψης αποφάσεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, προϋποθέτει τόσο τη μελέτη των βασικών συντελεστών που την προσδιορίζουν όσο και των κύριων παραγόντων (εσωτερικών και εξωτερικών – διεθνών) που επηρεάζουν ή και συνδιαμορφώνουν την άσκηση πολιτικής. Πέρα από την παρουσίαση συγκριτικών μοντέλων και προτύπων ανάλυσης των αποφάσεων, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης μέσω της αξιολόγησης μελέτης περίπτωσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Προσδιορισμός και εξέλιξη γνωστικού αντικειμένου
 • Το μοντέλο του ορθολογικού δρώντος
 • Συστημικές θεωρίες
 • Επίπεδα ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής
 • Ο ρόλος των πολιτικών ελίτ: προσλήψεις και πεποιθήσεις
 • Γραφειοκρατία και οργανωσιακά μοντέλα
 • Ισχύς και εξωτερική επιρροή
 • Η εξωτερική πολιτική μη-κρατικών δρώντων
 • Κοινή γνώμη και ΜΜΕ
 • Πολιτισμός, ταυτότητα και ιδέες
 • Ψυχολογικές θεωρίες
 • Μελέτες περίπτωσης

 

Μαθησιακοί στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις διαδικασίες που διαπλέκονται ως προς τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.
 • Να συζητούν ως προς τα πλαίσια, τους περιορισμούς και τις πιέσεις που δέχονται και αντιμετωπίζουν αυτοί που δραστηριοποιούνται στη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής.
 • Να αναλύουν τα κριτήρια αξιολόγησης μιας απόφασης εξωτερικής πολιτικής.
 • Να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής.

 

Αξιολόγηση:

 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (80%)
 • Γραπτή εργασία (20%)

 

Bιβλιογραφία:

Βασική:

 • Τσαρδανίδης, Τ., 2006. Το Σύστημα Λήψης Αποφάσεων στην Εξωτερική Πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Nye, J., 2009. Ηγεσίες που πρωτοπορούν. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009.
 • Βαρβαρούσης, Π., 2004. Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Πρόσθετη:

 • Breuning, M., 2007. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Hill, C., 2003. The Changing Politics of Foreign Policy. Basingstoke: Palgrave.
 • Allison, G. & Zelikow, P., 2006. Η κρίση της Κούβας: Η ουσία της απόφασης. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Snyder, R. et al., 2002. Foreign Policy Decision Making (Revisited). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Ηρακλείδης, Α., 2011. Ανάλυση και επίλυση συγκρούσεων, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
 • Κουσκουβέλης, H., 1997. Λήψη Αποφάσεων Κρίση Διαπραγμάτευση: Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Hudson, V., 2005. Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. Foreign policy analysis, 1 (1), pp. 1-30.

Hagan, J., 2001. Does Decision Making Matter? Systematic Assumptions vs. Historical Reality in International Relations Theory. International Studies Review, 3 (2), pp. 5-46.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *