Όνομα: Τσαϊρίδης Χαράλαμπος / Tsairidis Charalampos
Τίτλος/Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 25310-39441
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~xtsairid

Βιογραφικό

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών - Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων / Κοινωνική Στατιστική

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Γ3 Γ3 Κοινωνική Στατιστική 6 Όχι
Ε10 Ε10 Στατιστική ανάλυση δεδομένων Ι Η/Υ Πέμπτη 18:00-20:00 6 Όχι
ΣΤ10 ΣΤ10 Στατιστική ανάλυση δεδομένων ΙΙ Η/Υ Πέμπτη Τμήμα Α (15:30‐17:45) Τμήμα Β (18:00‐20:15) 6 Όχι