Όνομα: Χατζηφωτίου Σεβαστή / Chatzifotiou Sevaste
Τίτλος/Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2531039408
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία με ΑμΕΑ, Κοινωνική Φροντίδα Οικογένειας και Παιδιού, Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών υπηρεσιών, και Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
E16 E16 Δεοντολογία στην κοινωνική εργασία Αμφιθέατρο Παρασκευή 15:00-18:00 3 Όχι
Δ18 Δ18 Κοινωνική εργασία και ενδοοικογενειακή βία 6 Όχι
Δ9 Δ9 Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία 6 Όχι
B1 B1 Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας 6 Όχι