Όνομα: Πολύζος Νικόλαος / Polyzos Nikos
Τίτλος/Θέση: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2531039425
Ιστοσελίδα: http://www.polyzosnikos.net

Βιογραφικό

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα Διοίκησης - Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης των Μονάδων Υγείας, με συμμετοχή σε 30 περίπου ανάλογες έρευνες – μελέτες τα τελευταία 15 έτη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε Μελέτη για τον ΕΟΠΥΥ και την ΠΦΥ. Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο: Έχει συγγράψει βιβλίο στην Αποδοτικότητα των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, βιβλίο για τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μονάδων Υγείας, δεκάδες άρθρα σε Ελληνικά και Ξένα Περιοδικά και Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους, σε θέματα διοίκησης - οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών υγείας και πολιτικής υγείας. Προσφάτως εκδίδει και βιβλίο στη Διοίκηση-Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας.

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
B5 B5 Αρχές διοίκησης και οργάνωσης 6 Όχι
Η8 Η8 Οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών υγείας 6 Όχι
Ζ12 Ζ12 Οικονομική διαχείριση υπηρεσιών (έμφαση υγεία) 6
Z2 Z2 Οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών 6 Όχι