Όνομα: Παπαδημητρίου Ευριπίδης / Papadimitriou Evripidis
Τίτλος/Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ειδικότητα: Environmental sociology, environmental policy, environmental movement, environmental behavior.
Τηλέφωνο: 25310-39438
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~evpapa

Βιογραφικό

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική κοινωνιολογία, περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντικό κίνημα, περιβαλλοντική συμπεριφορά.

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Δ3 Δ3 Διεθνής περιβαλλοντική πολιτική 6 Όχι
Η9 Η9 Κοινωνία και περιβάλλον 6
A5 A5 Κοινωνιολογία 6 Όχι
ΣΤ9 ΣΤ9 Οικογένεια, φύλο και κοινωνική πολιτική Α ΠΡΟΚΑΤ Δευτέρα 09:00-12:00 6 Όχι
A9 A9 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 0