Όνομα: Τάσσης Χρύσανθος / Tassis Chrysanthos
Τίτλος/Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: -
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~ctassis

Βιογραφικό

ΠΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πολιτική Επιστήμη

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
00701 Πολιτική Κοινωνιολογία Αμφιθέατρο Δευτέρα 18:00-20:00 Όχι
00802 Πολιτική Κοινωνιολογία Αίθουσα Α Τρίτη 12:00-15:00 Όχι
00302 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι Α ΠροΚατ Δευτέρα 15:00-18:00 Όχι
00403 Συγκριτική πολιτική Ι Αίθουσα Β Δευτέρα 15:00-18:00 6 Όχι
00403 Συγκριτική πολιτική Ι Αίθουσα Β Δευτέρα 15:00-18:00 6 Όχι