Όνομα: Τάσσης Χρύσανθος / Tassis Chrysanthos
Τίτλος/Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: -
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~ctassis

Βιογραφικό

ΠΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πολιτική Επιστήμη

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΣΤ4 ΣΤ4 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ Α ΠΡΟΚΑΤ Δευτέρα 18:00-21:00 6 Όχι
Ε4 Ε4 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι Α ΠροΚατ Δευτέρα 15:00-18:00 6 Όχι
Γ10 Γ10 Πολιτική Οικονομία 6 Όχι
Δ4 Δ4 Συγκριτική πολιτική Ι Α ΠΡΟΚΑΤ Δευτέρα 15:00-18:00 6 Όχι
Ζ4 Ζ4 Συγκριτική πολιτική ΙΙ Αίθουσα Β Δευτέρα 15:00-18:00 6 Όχι