Όνομα: Δικαίος Κωνσταντίνος / Dikeos Constantinos
Τίτλος/Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 25310-39419
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~cdikeos

Βιογραφικό

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Κομματικός ανταγωνισμός και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, πολιτική θεωρία κοινωνικής πολιτικής, ιστορία κοινωνικής πολιτικής, management νοσοκομείων.

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
00104 Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη Αμφιθέατρο Τρίτη 09:00-12:00 Όχι
Η17
10014 EGR 692 Ελληνικό πολιτικό σύστημα EB 304 Tues, Thurs 3am - 4:50am 2.0 Advancement to candidacy.
00708 Πολιτική υγείας Α ΠροΚατ Πέμπτη 09:00-12:00 6 Όχι