Όνομα: Δικαίος Κωνσταντίνος / Dikeos Constantinos
Τίτλος/Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 25310-39419
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~cdikeos

Βιογραφικό

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Κομματικός ανταγωνισμός και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, πολιτική θεωρία κοινωνικής πολιτικής, ιστορία κοινωνικής πολιτικής, management νοσοκομείων.

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
A6 A6 Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη Αμφιθέατρο Δευτέρα 18:00-21:00 6 Όχι
ΣΤ5 ΣΤ5 Ελληνικό πολιτικό σύστημα EB 304 Tues, Thurs 3am - 4:50am 6 Advancement to candidacy.
Δ13 Δ13 Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής 6
Δ10 Δ10 Κοινωνική Δημογραφία Αίθουσα Α Δευτέρα 18:00-20:00 6 Όχι
Ζ3 Ζ3 Πολιτική υγείας Α ΠροΚατ Τρίτη 09:00-12:00 6 Όχι