Όνομα: Συλιβού Άρτεμις
Τίτλος/Θέση: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Τμήμα:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
A8 A8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Η/Υ Τρίτη, Τετάρτη Τρίτη 12:00 - 15:00 (1ο Τμήμα) και 15:00-18:00 (2ο Τμήμα) Κοινωνική Διοίκηση και Τετάρτη 12:00-15:00 Πολιτική Επιστήμη 1 Όχι
Β6 Β6 Πληροφορική Ι: χρήση υπολ/στών & εφαρμογές γραφείου Η/Υ Τρίτη, Πέμπτη Τρίτη 12:00-13:30 και 13:30-15:00 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) - Πέμπτη 12:00-15:00 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) 1 Όχι