Όνομα: Συλιβού Άρτεμις
Τίτλος/Θέση: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
Τμήμα:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
00201 ART 455A Εισαγωγή στην Πληροφορική Η/Υ Δευτέρα, Τετάρτη Δευτέρα 13:00 - 19:00 Κοινωνική Διοίκηση και Τετάρτη 12:00-15:00 Πολιτική Επιστήμη 1 Όχι
00204 Πληροφορική Ι: χρήση υπολ/στών & εφαρμογές γραφείου Η/Υ Δευτέρα, Πέμπτη Δευτέρα 15:00-18:00 και 18:00-21:00 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) - Πέμπτη 12:00-15:00 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) 1 Όχι