Όνομα: Πανταζής Απόστολος / Pantazis Apostolos
Τίτλος/Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 25310-39455
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~apantaz

Βιογραφικό

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική και σύγχρονη κοινωνική θεωρία, Θεωρία της κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Ιστορία κοινωνικών θεωριών

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Γ1 Γ1 Θεωρίες κοινωνικής μεταβολής και ανάπτυξης Β ΠροΚατ Τετάρτη 09:00-12:00 6 Όχι
Γ13 Γ13 Θεωρίες περί κράτους Αίθουσα 11 Τετάρτη 18:00-20:00 6 Όχι
ΣΤ14 ΣΤ14 Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών Β ΠΡΟΚΑΤ Τρίτη 18:00-21:00 6
Δ12 Δ12 Κράτος και κρατικές πολιτικές Β ΠΡΟΚΑΤ Τετάρτη 09:00-12:00 6 Όχι
Γ5 Γ5 Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία Αμφιθέατρο Τετάρτη 12:00-15:00 6 Όχι