Όνομα: -
Τίτλος/Θέση:
Τμήμα:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό

Μαθήματα

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Η10 Η10 Ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα 6
Ε9 Ε9 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3
Η6 Η6 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 4
Η17 Η17 Εκλογικά συστήματα και εκλογική συμπεριφορά 6
Η7 Η7 Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση ανισοτήτων 6
H16 H16 ΜΜΕ, διαδίκτυο και πολιτική Β Προκατ Δευτέρα 15:00-18:00 6
E13 E13 Οικονομικά της Υγείας 6 Όχι
Η14 Η14 Πολιτικά και κομματικά συστήματα στο σύγχρονο κόσμο 6
ΣΤ15 ΣΤ15 Πολιτική Επικοινωνία Β ΠΡΟΚΑΤ Δευτέρα 12:00-15:00
ΣΤ8 ΣΤ8 Ψυχοπαθολογία Β ΠΡΟΚΑΤ Τρίτη 12:00-15:00 6