12.7.2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο φοιτητής κύριος Κων/νος Σπαρτής πρόκειται να παρουσιάσει και υποστηρίξει σε δημόσια ανοιχτή συνεδρία στην οποία καλείστε την πτυχιακή του εργασία ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’, στο γραφείο τού επ. καθηγητή Κώστα Δικαίου την Δευτέρα 15 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί.
Τριμελής εξεταστική επιτροπή θα είναι Καθ Θ. Γεωργίου, Αν Καθ. Π. Πολυζωίδης και Επ. Καθ. Κ. Δικαίος
Η παρουσία μελών ΔΕΠ ΕΤΕΠ κλπ τού ΤμΚΔ&ΠΕ όπως και φοιτητών, αλλά και ευρύτερου κοινού θα μας δώσει χαρά και θα τιμήσει τον εξεταζόμενο φοιτητή.

Εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής

Κώστας Δικαίος