11.6.2019 – Ενημέρωση για τις διαδικασίες Δήλωσης Προτίμησης φοιτητών εισαγωγικής κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης για ένταξη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας


Πρόσκληση για Φοιτητές

 

Άρθρο 64_του Ν.4610_2019