5.6.2019 – Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Συγκριτική Κοινωνική Εργασία


Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Συγκριτική Κοινωνική Εργασία

 

Το μάθημα Συγκριτική  Κοινωνική Εργασία τα τελευταία χρόνια είναι μάθημα επιλογής. Έχει ως προϋπόθεση να γνωρίζουν καλά αγγλικά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες και εξετάζεται με απαλλακτική εργασία που περιλαμβάνει και παρουσίαση στην αίθουσα στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ως εκ τούτου όσοι οφείλουν το μάθημα, θα χρειαστεί να το δηλώσουν εκ νέου και να το παρακολουθούν με αυτές τις προϋποθέσεις, ή θα πρέπει να δηλώσουν άλλο μάθημα επιλογής.

Οι διδάσκουσες

Αγάπη Κανδυλάκη

Ειρήνη Κατσαμά