15.4.2019 – Ανακοίνωση αναπληρώσεων του μαθήματος “Κοινωνική Δημογραφία”


Τα μαθήματα της Κοινωνικής Δημογραφίας που δεν έγιναν λόγω της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και της Καθαράς Δευτέρας θα αναπληρωθούν στις 10 και 17 Μαίου και ώρες 09:00-12:00 στην Αίθουσα Α του ΤΙΕ.

Ο Διδάσκων
Κ. Ζαφείρης