9.4.2019 – Ανακοίνωση για το μάθημα “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι: χρήση υπολ/στών & εφαρμογές γραφείου” (Β’ Εξαμήνου Κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης)


Το εργαστηριακό μάθημα της Τρίτης 16 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί και για τα 2 τμήματα.

Το επόμενο μάθημα θα γίνει αμέσως μετά το Πάσχα, την Τρίτη 7 Μαΐου.

Ο διδάσκων

Δ.Μαργουνάκης