Ορκωμοσίες…


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 Μ.Μ.ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Διαύγεια


Είσοδος…

Διατμηματικό Π.Μ.Σ


«Συμβουλευτική ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»

Βιβλιοθήκη


Οι χρήστες με τη βοήθεια του προσωπικού έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης  του υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) εντός και εκτός της Βιβλιοθήκης.

Γραφείο Διασύνδεσης


Παρέχει πληροφορίες σε θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης. Επιπλέον, παρέχουν στους φοιτητές & αποφοίτους Υπηρεσίες Ομαδικής & Ατομικής Συμβουλευτικής σε θέματα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Είσοδος…

Εκδηλώσεις